Geschiedenis

Onze allereerste schietavond werd gehouden op 30 januari 1953, bedoeld voor leden van de toenmalige reserve-rijkspolitie, de Nationale Reserve en andere belangstellenden. Deze avond werd georganiseerd door postcommandant van de politie van Hendrik Ido Ambacht. Helaas bleef het bijna een jaar bij deze avond, mede door de gebeurtenissen die in Nederland plaatsvonden. Zo noem ik bijvoorbeeld de watersnoodramp die de dag na de schietavond plaatsvond.

In april 1954 laaide het 'schietgevoel' weer op en werd er een kleine schietwedstrijd georganiseerd met als prijs een doos sigaren. Na een aantal van deze avonden waren er verscheidene geïnteresseerden, die wel een schietvereniging op wilde richten. Dit gebeurde dan ook op 28 oktober 1955 als afdeling van de landelijke schietvereniging 'De Vrijheid'. Ons schietlokaal was toentertijd gevestigd in het voormalige wijkgebouwtje van de Hervormde Gemeente, Elim. De voorzieningen in dit pand waren nog vrij primitief. Zo werden bijvoorbeeld zware scheepsluiken als kogelvanger gebruikt. Op 28 februari 1958 verhuisde de vereniging naar een andere accommodatie. Onder het vroegere gymnastieklokaal van het dorpshuis 'De Schoof'. zat een kelder die wij gingen gebruiken. Dit was een enorme vooruitgang, want nu was er geen potkachel meer nodig om ons warm te houden. Niet onvermeld mag blijven, dat de naam van onze vereniging per 1 januari 1961 veranderde in 'Schietsportvereniging Sagittarius'. Na wat rustigere jaren werd er in 1984 een bijzondere vergadering gehouden. Er was ons namelijk een gebouw aangeboden gekregen door de gemeente. Het was het oude gemeenschapsopbouwgebouw wat stond aan de Julianasingel. Het zou later ons eerste echte eigen clubgebouw worden. Met man en macht is dit pand verhuist naar onze huidige locatie, Reeweg 85. Op 1 november 1986 werd het gebouw na veel werk, officieel in gebruik genomen. Door de loop der tijd is het gebouw nog enigszins uitgebreid, opgeknapt en verbeterd. Wij maken nu nog steeds dankbaar gebruik van dit gebouw.

Eveneens is er een samenwerkingsverband tussen schietverenigingen uit de Drechtstreekregio ontstaan. De negen deelnemende verenigingen gaan vier keer per jaar bij elkaar op bezoek om te schieten. Bij alles wat er in al die jaren gebeurd is, moet de aandacht worden gevestigd op de vrijwilligers. Zij allen hebben ervoor gezorgd dat Sagittarius is geworden zoals zij nu is.